Selecteer een pagina

PRIVACY VERKLARING

Privacy verklaring voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.va-connected.nl bezoekt


1. Beheer

De website www.va-connected.nl wordt beheerd door VA Connected.

2. Gegevens van bezoekers
2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan VA Connected worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie tenzij er is ingeschreven voor een nieuwsbrief of actie door middel van naam en email adres.
2b. VA Connected zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. VA Connected kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan VA Connected denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a. VA Connected maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan VA Connected de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hier vind je onze Cookie verklaring.
3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy verklaring terecht bij VA Connected. De contactgegevens staan onderaan deze pagina.

5. Inzagerecht
Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen.

6. Disclaimer
VA Connected is gerechtigd de inhoud van de Privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy verklaring voor Klanten is een aanvulling op de Privacy verklaring voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij VA Connected.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden:
VA Connected kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van een bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan VA Connected denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant op de VA Connected website zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant op de VA Connected website verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. VA Connected kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door VA Connected voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Vragen of klachten?

Heb je een vraag of klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Neem dan alsjeblieft via e-mail contact met mij op. Je kan deze mail sturen aan: sabine@va-connected.nl
Ben je niet tevreden met het antwoord en komen we er samen niet uit? Dan kan je contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Sabine Blok  |  06 547 476 83 |  sabine@va-connected.nl

Sabine Blok  |  06 547 476 83  |  sabine@va-connected.nl  |  LinkedIn.com/sabineblok